Sanden Ranch

Lotta

Namn: Lotta Wisén
Inriktning: Reining
Tävlingsnivå: Professional
Tävlingshäst: Whiz Magic Touch (Banjo)

Följs Lottas Instagram för mer uppdateringar

Lotta föddes 1979. Året var 1982 då Lottas mamma flyttade från storstaden Stockholm till Rättvik, för att slå sig ihop med en av dalarnas, på den tidens största “hästkarl” (Folke). Flytten medförde en självklart start med hästar i livet för Lotta.
Lotta fick tillsammans med Folke lära sig mycket om hästar och deras sätt att kommunicera. De hela dagarna tillsammans med Folke och hästarna tyckte Lotta var det absolut bästa.

Under ungdomsåren körde och red Lotta mycket. Till stor del bestod körningen av turism i Rättvik och arbete på gården -plöja, så, skörda och köra timmer varierat med bröllopskörning och slädturer. Vid sidan av dessa uppgifter så började Lotta redan i ungdomen att köra in många hästar.
Brukskörning var populärt och Lotta blev distriktsmästare i Dalarna.

På gården hemma hade de 13 islandshästar och 5-6 arbetshästar (nordsvens/haflinger).
Via Strömsholm utbildade Lotta sig som 18åring till ridledare på islandshäst. Efter skoltid ägnade Lotta en del tid att träffa Curt Pate på hans horsemanship utbildningar i Sverige. Utbildningarna var något som passade in i vardagshanteringen av hästarna, visst innehåll var något som Lotta redan innan kände till och använde sig av.

I 20 års åldern flyttade Lotta till Öijared Floda som ligger nära Göteborg. Där jobbade lotta på en stor islandshästsgård med ca 100 islandshästar. Gården drevs av en isländsk familj som importerade islandshästar, drev turridning, lektionsverksamhet samt försäljning av hästar. Lotta blev där delaktig i alla aktiviteter och hade egna ansvarshästar och ridskolegrupper.
2 år senare flyttade Lotta till Skara och drev hästgård i egen regi – Inridning och tillridning där alla kategorier av hästar var välkomna.
Lotta har alltid känt att hon haft bra hand om hästar och lärt sig förstå deras problematik och behov.

Lotta började efter att ha tävlat i WRAS-klasser specialisera sig på reining. Sedan 2008 har Lotta tränat och tävlat i Reining och tävlar idag som professional inom grenen.

Idag bor Lotta i Eskilstuna och har sedan 2017 drivit Sanden Ranch.
2020-09-15 var Lotta med i P4 Sörmland, lyssna gärna här.

Några intyg från Lottas unga år