Sanden Ranch

“Ett skepp kommer lastat”

Under drygt en veckas tid har vi på ranchen gått och väntat på att resan ska vara över för nytillskottet Anunaki (som han kallas). Under lördagsmorgonen så anlände en efterlängtad stjärna. Anunaki är en hispano arab på 4år som har åkt hela vägen från Granada i Spanien.
Anunaki kommer vara inackorderad på ranchen som lösdriftshäst.